u cilju promocije Erasmus+ programa međunarodne kreditne mobilnosti i postavljanja Univerziteta u Sarajevu na mapu traženih visokobrazovnih institucija kada je mobilnost u pitanju, dana 21. februara 2017. godine, u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu s početkom u 14:00 sati održati će se informativni dan, gdje će biti predstavljen Erasmus+ program (međunarodnu kreditnu mobilnost), aktuelne ponude za studente, nastavnike i saradnike, te upustva oko pripremanja potrebne dokumentacije.

Dodatne informacije o aktuelnim ponudama Erasmus+ programa, se mogu naći na linku: http://www.erasmus-unsa.ba/konkursi/

Upute o prijavi, kao i rokovi za prijavljivanje su dati na:  http://www.erasmus-unsa.ba/outgoing/