Erasmus+ program: „Mogućnosti u oblasti visokog obrazovanja“

Univerzitet u Sarajevu organizira seriju informativnih sastanaka kao mjeru podrške nastavnicima i saradnicima za pisanje projektnih prijava u okviru Erasmus+ programa.

Drugi informativni sastanak o Erasmus+ programu održan je u utorak 11. novembra 2014. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu. Gospodin Franco Burgio, program menadžer u Izvršnoj agenciji za audiovizuelne komunikacije iz Brisela,

Opširnije...

Mevlana Exchange Program

U periodu od 02.11.2014 – 09.11.2014 na Ondokuz Mayis Univerzitetu u Samsunu – Turska, u svojstvu gostujućeg nastavnika boravila je Doc.dr.sci. Aida Sarač – Hadžihalilović.

Opširnije...