Posjeta studenata učesnika programa razmjene Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

U okviru programa međunarodne razmjene studenata Medicine koji se odvija u organizaciji Udruženja studenata Medicine u BiH (BOHEMSA), Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu 29.08.2014 posjetila je grupa studenata iz Turske, Španije i Kuvajta i Poljske koji su u proteklih mjesec dana dio staža obavili na klinikama Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

U razgovoru sa dekanom , prof. dr Almirom Hadžović-Džuvo i prodekanom za međunarodnu saradnju, doc.dr Eminom Kiseljaković, studenti su prenijeli pozitivne utiske vezane za svoj boravak u Sarajevu i sticanje saznanja i iskustava na klinikama Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.