Rezultati poslednjeg poziva iz Erasmus Mundus programa

Poštovani,

Obavješteni smo od strane Univerziteta u Sarajevu, Ureda za međunarodnu saradnju o rezultatima poslednjeg poziva iz Erasmus Mundus programa – prije negovog konačnog prelaska u Erasmus+ program.

Naš univerzitet je i ovaj put ostvario pravo učešća u svakom novoodobrenom projektu. Time smo zadržali jedinstven status institucije iz regije Zapadnog Balkana koja je učestvovala u svakom Erasmus Mundus projektu od 2008. godine do danas.

U skladu sa daljim radom Univerzitet u Sarajevu će, kao i svake godine, i ove godine organizirati info dane na svim organizacionim jedinicama.

Hvala


Obavještenje u privitku prenosimo u cjelosti


REZULTATI POSLEDNJEG POZIVA ERASMUS MUNDUS PROGRAMA- UNIVERZITET U SARAJEVU OSTVARIO PRAVO UČEŠĆA U SVIM PROJEKTIMA ODOBRENIM U POSLEDNJEM KRUGU ERASMUS MUNDUS ACTION II PROGRAMA


Od 2008. godine otkako je ovaj program otvoren za zemlje Zapadnog Balkana do zadnjeg poziva prije prelaska u programski okvir Erasmus+1 čime je ovaj program praktično zatvoren sa nedavnim objavljivanjem rezultata zadnjeg konkursa i samo će se realizovati tekući projekti, Univerzitet u Sarajevu je zadržao jedinstvenu poziciju institucije koja je učestvovala u svih 19 projekata ili partnerstava. Time je našim studentima, nastavnicima i saradnicima svake akademske godine omogućena mobilnost na najmanje 30 EU univerziteta samo kroz ovaj program. Konkursi za studente, nastavnike i saradnike kroz novoodobrene projekte objavit će se u jesen ove godine o čemu će svi naši sudenti, nastavnici i saradnici biti obaviješteni putem službe za međunarodnu saradnju. Koristeći mogućnosti ovog programa, nekoliko stotina naših studenata, nastavnika i saradnika boravili su na partnerskim EU univerzitetima, a približno isti broj studenata, nastavnika i saradnika sa EU univerziteta gostovali su na našim organizacionim jedinicama.

Također, u 2012. godini kad je otvorena mogućnost da univerzitet iz Zapadnog Balkana dobije ulogu sukoordinatora, Univerzitet u Sarajevu je bio sukoordinator u projektu predvođenom Univerzitetom u Grazu.

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2014/call_eacea_18_13_en.php

Program stipendiranja MEXT

Vlada Japana nudi četiri različita programa stipendiranja za studente iz BiH koji žele studirati na japanskim univerzitetima u sklopu programa stipendiranja Ministarstva obrazovanja i nauke (MEXT). Povodom objavljenog konkursa, prezentacija programa stipendiranja MEXT-a održat će se u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu u petak 23. maja 2014. godine u 12,00 sati. Prezentaciju će održati predstavnici Odjela za kulturu i PR Ambasade Japana i bivša stipendistica MEXT-a. Studenti će biti upoznati sa uvjetima konkuriranja, mogućnostima koje pružaju stipendije i iskustvima studenata koji su studirali na japanskim univerzitetima.

Rok za predaju aplikacija je do 6. juna 2014. godine (do 17,00 sati).

Detalji o svim programima stipendiranja su dostupni na:
http://www.bosnia.emb-japan.go.jp/EN/CultureScholarships.html

Molimo vas da prisustvujete ovoj prezentaciji, kao i da pozovete ostale kolege i studente.