Izdavačka djelatnost

Obavještavamo Vas da je nakon zajedničkog rada tri odbora Univerziteta u Sarajevu: Izdavačkog savjeta, Odbora za bibliotečko informacioni sistem i Etičkog savjeta, Senat Univerziteta u Sarajevu na 27. sjednici donio odluku broj: 01-38-4512/14 od 26. 11. 2014. godine kojom je data saglasnost na Upute o plagijarizmu.

Upute o plagijarizmu su dostupne na web stranici Univerziteta u Sarajevu (www.unsa.ba-> link Upute o plagijarizmu/Dokumenti). [ direktan link ]