Izdavačka djelatnost

U okviru Tempus projekta „544182-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-JPCR project (1HEALTH)“ pod nazivom PUBLIC HEALTH IN THE WESTERN BALKANS – IMPROVEMENT IN THE FIELD OF PUBLIC HEALTH AND DEVELOPMENT OF A “ONE HEALTH” EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC ARCHITECTURE IN WESTERN BALKAN COUNTRIES (1HEALTH),

planirana su sredstva za kupovinu knjiga iz oblasti vezanih za javno zdravstvo, te za štampanje publikacija za postdiplomski studij iz oblasti javnog zdravstva - ONE HEALTH.

Naučno-nastavno osoblje Medicinskog fakulteta Univeziteta u Sarajevu može aplicirati za štampanje knjiga, te kupovinu knjiga. Rok za podnošenje aplikacija je 15. 02. 2015. godine. Detaljnije informacije, uslovi i aplikacioni obrasci se nalaze u privicima.

Aplikacije možete preuzeti na sljedećim linkovima:

[ Aplikacija za štampanje publikacija u okviru Tempus projekta 1HEALTH ]

[ Aplikacija za kupovinu publikacija u okviru Tempus projekta 1 HEALTH ]