Odbor za međunarodnu saradnju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu:

   1. Doc. dr Emina Kiseljaković - predsjednik
   2. Doc. dr Mufida Aljičević - član
   3. Doc. dr Mustafa Busuladžić - član
   4. Doc. dr Nenad Vanis - član
   5. Doc. dr Nedžad Šehović - član
   6. Doc. dr Ilvana Hasanbegović - član
   7. Dr sci. Amina Valjevac - član
   8. Dr sci. Lejla Burnayović-Ristić - član
   9. Mr. sci. Dina Kapić - član