OVJERA ZIMSKOG I UPIS U LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2017/18. godine STUDENATA KOJI STUDIRAJU PO INTEGRIRANOM, REFORMIRANOM I PREDBOLONJSKOM CURRICULUMU VRŠIT ĆE SE OD 19.02. - 23.02.2018. GODINE. STUDENTI KOJI VRŠE UPIS I OVJERU UPLAĆUJU 1,00 KM NA ŽIRO RAČUN REKTORATA UNIVERZITETA U SARAJEVU NA BROJ: 3383202250621169 .
STUDENTI KOJI VRŠE SAMO UPIS UPLAĆUJU 0,50 KM NA ŽIRO RAČUN REKTORATA UNIVERZITETA U SARAJEVU 3383202250621169.
SEMESTRALNE LISTOVE STUDENTI ĆE DOBITI U SLUŽBI ZA NASTAVU I NIR.
NASTAVA LJETNOG SEMESTRA ZA AKADEMSKU 2017/18. POČINJE 26.02.2018. GODINE.

05.02.2018.                               Služba za nastavu i NIR