PRIJAVE ZA I (prvi) APRILSKI ISPITNI ROK MOGU PREDATI OD (srijede) 21.03.2018. godine DO (utorka) 27.03.2018. godine ISKLJUČIVO U VRIJEME RADA ŠALTERA SA STUDENTIMA.

PRIJAVE ZA II (drugi) TERMIN APRILSKOG ISPITNOG ROKA PREDATI ODMAH PO OKONČANJU OGLAŠAVANJA REZULTATA PRVOG TERMINA.

TERMINI ISPITNIH ROKOVA SU OGLAŠENI NA ŠALTERIMA SLUŽBE ZA NASTAVU I NIR.
Napomena: naknadne prijave se neće primati.

21.03.2018. godine                                                                             Služba za nastavu i NIR