Prijem prijava za I (prvi) termin januarsko-februarskog ispitnog roka 2018. godine će se vršiti od 08.01.2018. godine do 12.01.2018. godine u terminima rada sa studentima.

Prijave za 2. termin predati odmah po okončanju 1. termina i saznanju rezultata.

Napomena: Naknadne prijave se neće primiti.

[ ispitni rokovi ]

Služba za nastavu i NIR