PRIJAVA ZAVRŠNIH ISPITA ZIMSKOG SEMESTRA, ELEKTRONSKIM PUTEM BITI MOGUĆA
OD
16.01. – 24.01.2018. godine.

TERMINI ISPITNIH ROKOVA SU OGLAŠENI NA ŠALTERIMA SLUŽBE ZA NASTAVU I NIR i WEB STRANICI FAKULTETA.

Molimo studente da obavezno prijave sve ispite u predviđenom roku za prijavu ispita. Studenti koji nisu u mogućnosti prijaviti ispite elektronskim putem, obavezno se javiti u Službu za nastavu i NIR od
16.01. – 24.01.2018. godine.

Napomena: Naknadna prijava ispita neće biti moguća.

15.01.2018. godine                     Služba za nastavu i NIR