Obilježavajući Svjetski dan dijabetes-a 14.11.2014 godine zadovoljstvo nam je najaviti početak realizacije projekta „Unapređenje edukacije studenata kroz rad na prevenciji komplikacija dijabetesa u sklopu praktične nastave iz predmeta porodične medicine

pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva Kantona Sarajeva.

Primarni cilj projekta je unapređenje edukacije studenata Medicinskog fakulteta kao i podizanje svijesti i znanja o značaju i načinima prevencije komplikacija dijabetesa kod pacijenata s dijabetesom na području Kantona Sarajevo, unapređenje prevencije komplikacija dijabetesa i unapređenje kvaliteta života osoba s dijabetesom u Kantonu Sarajevo.

Projekat će se realizirati u partnerstvu sa JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Udruženjem studenata Medicinskog fakulteta.

Projekat se realizira uz finansijsku podršku farmaceutske kompanije Novo Nordisk.