Poštovani,

Obavještavamo Vas da Služba za nastavu i naučno-istraživački rad Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu neće raditi u periodu  od 25.07.2016. do 19.08.2016. godine  radi korištenja kolektivnog godišnjeg odmora.
Kandidati koji se nisu upisali u 1. godinu studija u akademskoj  2016/17. godini to mogu uraditi od 22.08.2016. godine.

Katedra za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu zbog korištenja kolektivnog godišnjeg odmora u periodu od 18.07.2016. do 19.08.2016. godine neće izdavati potvrde o smrti koje inače izdaje.