SVI STUDENTI IMAJU OBAVEZU DA DO POČETKA NASTAVE (03. 10. 2016. GODINE) OBEZBIJEDE UNIFORMU (BIJELI MANTIL, BIJELE HLAČE ILI BIJELA SUKNJA I KLOMPE) ZA ULAZAK NA ČASOVE VJEŽBI KOJE SE ODRŽAVAJU U KLINIČKOM CENTRU UNIVERZITETA U SARAJEVU.
PORED TOGA, SVI STUDENTI SU U OBAVEZI DA NA SVAKOM SATU VJEŽBI U PROSTORIMA KCUS-a UZ SEBE IMAJU SANITARNU KNJIŽICU I AKREDITACIJU MEDICINSKOG FAKULETA UNIVERZITETA U SARAJEVU.
NEPRISUSTVOVANJE VJEŽBAMA ZBOG NEPOSJEDOVANJA GORE NEOPHODNE OPREME (KAO I SANITARNE KNJIŽICE I AKREDITACIJE) NEĆE BITI OPRAVDANO.