Inauguralno (uvodno) predavanje za studente prve godine – prvog semestra Integriranog studija „Medicina“ Medicinskog fakulteta u Univerziteta u Sarajevu, održat će se u ponedjeljak, 03. oktobra/listopada 2016. godine sa početkom u 8,00 sati u Amfiteatru „Akademik Hajrudin Hadžiselimović“.

Nakon uvodnog predavanja nastava I semestra će se održavati prema objavljenom rasporedu nastave.

Služba za nastavu i NIR