PRIJAVA ZAVRŠNIH ISPITA ELEKTRONSKIM PUTEM BITI ĆE MOGUĆA OD 26.12.2016. DO 11.01.2017. godine.

TERMINI ISPITNIH ROKOVA SU OGLAŠENI NA ŠALTERIMA SLUŽBE ZA NASTAVU I NIR i WEB STRANICI FAKULTETA.

Molimo studente da obavezno prijave sve ispite u predviđenom roku za prijavu ispita.
Studenti koji nisu u mogućnosti prijaviti ispite elektronskim putem, obavezno se javiti u Službu za nastavu i NIR od 26.12.2016. god. do 11.01.2017.god.
Napomena; Naknadna prijava ispita neće biti moguća.
                                                   
20.12.2016. godine                    Služba za nastavu i NIR