U skladu sa Akademskim kalendarom Univerziteta u Sarajevu ovjera zimskog i upis u ljetni semestar akademske 2016/17. godine (za sve studente Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu) vršit će se u periodu od 06. do 13. 02. 2017. godine.

Studenti koji vrše i ovjeru i upis uplaćuju 1,00 KM na žiro račun Univerziteta u Sarajevu (Rektorat) na broj: 3383202250621169.

[ više informacija ... ]