PRIJAVA ISPITA ZA ZAVRŠNI ISPITNI ROK, ELEKTRONSKIM PUTEM BIĆE MOGUĆA OD 12.05.2017. OD 08,00 sati DO 26.05.2017. godine DO 14,00 sati.

TERMINI ISPITNIH ROKOVA SU OGLAŠENI NA WEB STRANICI I OGLASNIM PLOČAMA MEDICINSKOG FAKULTETA .

Molimo studente da obavezno prijave sve ispite u predviđenom roku za prijavu ispita.
Studenti koji nisu u mogućnosti prijaviti ispite elektronskim putem, obavezno se javiti u Službu za nastavu i NIR.

Napomena; Naknadna prijava ispita neće biti moguća.

08.05.2017. godine                  Služba za nastavu i NIR