PRIJAVE ZA I (prvi) JUNSKO-JULSKI ISPITNI ROK MOGU PREDATI OD (ponedjeljka) 15.05.2017. godine DO 26.05.2017. godine ISKLJUČIVO U VRIJEME RADA ŠALTERA SA STUDENTIMA.

PRIJAVE ZA II (drugi) TERMIN JUNSKO-JULSKOG ISPITNOG ROKA PREDATI ODMAH PO OKONČANJU OGLAŠAVANJA REZULTATA PRVOG TERMINA.
TERMINI ISPITNIH ROKOVA SU OGLAŠENI NA WEB STRANICI I OGLASNIM PLOČAMA MEDICINSKOG FAKULTETA.
Napomena: naknadne prijave se neće primati. 

09.05.2017.godine                      Služba za nastavu i NIR