OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE PRVE GODINE STUDIJA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU AKADEMSKE 2014/15. GODINE DA ĆE SE INAUGURALNO PREDAVANJE ODRŽATI U PONEDJELJAK, 06. OKTOBRA/LISTOPADA 2014. GODINE SA POČETKOM U 8.00 SATI U AMFITEATRU „AKADEMIK HAJRUDIN HADŽISELIMOVIĆ“.

SVI STUDENTI SU OBAVEZNI PRISUSTVOVATI INAUGURALNOM PREDAVANJU. NAKON INAUGURALNOG PREDAVANJA NASTAVA ĆE SE ODVIJATI PO OGLAŠENOM RASPOREDU ZA PRVI (I) SEMESTAR AKADEMSKE 2014/15. GODINE. 

 

 

SLUŽBA ZA NASTAVU I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD