Inauguralno (uvodno) predavanje za studente prve godine – prvog semestra Integriranog studija „Medicina“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, održat će se u ponedjeljak, 09. oktobra/listopada 2017. godine sa početkom u 8,00 sati u Amfiteatru „Akademik Hajrudin Hadžiselimović“.

Nakon uvodnog predavanja nastava I semestra će se održavati prema objavljenom rasporedu nastave.

Služba za nastavu i NIR