VAŽNA OBAVIJEST

ZA SVE STUDENTE KOJI SU AKADEMSKE 2017/2018. GODINE PRVI PUT UPISALI 2.-6. GODINU STUDIJA SA PRENEŠENIM ISPITIMA

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI SVIH GODINA KOJI SU PRVI PUT UPISALI ODREĐENU GODINU STUDIJA U STUDIJSKOJ 2017/18. GODINI, A PRENIJELI NEPOLOŽENE ISPITE IZ PRETHODNE GODINE STUDIJA, A KOJE ŽELE SLUŠATI U 2017/18. STUDIJSKOJ GODINI, U OBAVEZI SU JAVITI SE ODGOVORNIM NASTAVNICIMA TIH PREDMETA DO SRIJEDE, 11.10.2017. GODINE.

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE INTEGRIRANOG STUDIJA “Medicina” AKADEMSKE 2017/18. GODINE

Inauguralno (uvodno) predavanje za studente prve godine – prvog semestra Integriranog studija „Medicina“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, održat će se u ponedjeljak, 09. oktobra/listopada 2017. godine sa početkom u 8,00 sati u Amfiteatru „Akademik Hajrudin Hadžiselimović“.

Nakon uvodnog predavanja nastava I semestra će se održavati prema objavljenom rasporedu nastave.

Služba za nastavu i NIR