VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA SVE STUDENTE MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU!!! (SVE STUDIJSKE GODINE)

SVI STUDENTI IMAJU OBAVEZU DA DO POČETKA NASTAVE (03. 10. 2016. GODINE) OBEZBIJEDE UNIFORMU (BIJELI MANTIL, BIJELE HLAČE ILI BIJELA SUKNJA I KLOMPE) ZA ULAZAK NA ČASOVE VJEŽBI KOJE SE ODRŽAVAJU U KLINIČKOM CENTRU UNIVERZITETA U SARAJEVU.
PORED TOGA, SVI STUDENTI SU U OBAVEZI DA NA SVAKOM SATU VJEŽBI U PROSTORIMA KCUS-a UZ SEBE IMAJU SANITARNU KNJIŽICU I AKREDITACIJU MEDICINSKOG FAKULETA UNIVERZITETA U SARAJEVU.
NEPRISUSTVOVANJE VJEŽBAMA ZBOG NEPOSJEDOVANJA GORE NEOPHODNE OPREME (KAO I SANITARNE KNJIŽICE I AKREDITACIJE) NEĆE BITI OPRAVDANO.

Obavještenje

Poštovani,

Obavještavamo Vas da Služba za nastavu i naučno-istraživački rad Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu neće raditi u periodu  od 25.07.2016. do 19.08.2016. godine  radi korištenja kolektivnog godišnjeg odmora.
Kandidati koji se nisu upisali u 1. godinu studija u akademskoj  2016/17. godini to mogu uraditi od 22.08.2016. godine.

Katedra za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu zbog korištenja kolektivnog godišnjeg odmora u periodu od 18.07.2016. do 19.08.2016. godine neće izdavati potvrde o smrti koje inače izdaje.

OBAVJEŠTENJE STUDENTIMA KOJI STUDIRAJU PO REFORMIRANOM I INTEGRIRANOM CURRICULUMU

PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, ELEKTRONSKIM PUTEM BITI MOGUĆA OD 19.07.2016. DO 22.08.2016. godine.
TERMINI ISPITNIH ROKOVA SU OGLAŠENI NA ŠALTERIMA SLUŽBE ZA NASTAVU I NIR  i WEB STRANICI FAKULTETA.

Molimo studente da obavezno prijave sve ispite u predviđenom roku za prijavu ispita. Studenti koji nisu u mogućnosti prijaviti ispite elektronskim putem, obavezno se javiti u Službu za nastavu i NIR od 19.07. do 22.07.2016.god.
Napomena; Naknadna prijava ispita neće biti moguća.
                                                   
14.07.2016. god.         Služba za nastavu i NIR