OVJERA ZIMSKOG I UPIS LJETNOG SEMESTRA AKADEMSKE 2016/2017. GODINE

U skladu sa Akademskim kalendarom Univerziteta u Sarajevu ovjera zimskog i upis u ljetni semestar akademske 2016/17. godine (za sve studente Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu) vršit će se u periodu od 06. do 13. 02. 2017. godine.

Studenti koji vrše i ovjeru i upis uplaćuju 1,00 KM na žiro račun Univerziteta u Sarajevu (Rektorat) na broj: 3383202250621169.

[ više informacija ... ]

PRIJAVA ZAVRŠNIH ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO REFORMIRANOM I INTEGRIRANOM CURRICULUMU

PRIJAVA ZAVRŠNIH ISPITA ELEKTRONSKIM PUTEM BITI ĆE MOGUĆA OD 26.12.2016. DO 11.01.2017. godine.

TERMINI ISPITNIH ROKOVA SU OGLAŠENI NA ŠALTERIMA SLUŽBE ZA NASTAVU I NIR i WEB STRANICI FAKULTETA.

Molimo studente da obavezno prijave sve ispite u predviđenom roku za prijavu ispita.
Studenti koji nisu u mogućnosti prijaviti ispite elektronskim putem, obavezno se javiti u Službu za nastavu i NIR od 26.12.2016. god. do 11.01.2017.god.
Napomena; Naknadna prijava ispita neće biti moguća.
                                                   
20.12.2016. godine                    Služba za nastavu i NIR