Potrebna dokumentacija za predaju diplomskog rada

STUDENT (XII SEMESTRA – STUDIJA PO REFORMIRANOM CURRICULUMU) KOJEM JE USVOJEN IZVJEŠTAJ O OCJENI DIPLOMSKOG RADA NA NASTAVNO-NAUČNOM VIJEĆU FAKULTETA, DUŽAN JE SLUŽBI ZA NASTAVU I NIR PREDATI:

  1. Šest primjeraka diplomskog rada (ukoričenog u tvrde korice)
  2. Jedan primjerak diplomskog rada u elektronskoj formi (PDF-u)
  3. Dva primjerka biografije (pisane u trećem licu, Font Size 14)
  4. Potvrda izdata od strane Biblioteke o izmirenim obavezama
  5. Ispitna prijava za komisijski/diplomski ispit (roza)

Služba za nastavu i NIR će studentu izdati potvrdu o datumu prijema predanog diplomskog rada rada.

Termini ispitnih rokova ljetnog semestra studijske 2015/16. godine za studente koji studiraju po integriranom studijskom programu „MEDICINA“ na engleskom jeziku

TERMINI REDOVNIH I PONOVLJENIH ISPITNIH ROKOVA LJETNOG SEMESTRA:
[ preuzmi termine ispita ] 

THE SECOND (SUMMER) SEMESTER EXAMINATION TERMS:
[ download exam terms ] 

ISSS will be opend for online registration of regular examination terms and re-sit (repeated) examination terms from 16 May to 25 May  2016, 14:00 p.m.