OBAVJEŠTNJE STUDENTIMA KOJI STUDIRAJU PO PREDBOLONJSKOM PLANU I PROGRAMU (Plan i program iz 2002.)

PRIJAVE ZA I (prvi) JUNSKO-JULSKI ISPITNI ROK MOGU PREDATI OD (ponedjeljka) 15.05.2017. godine DO 26.05.2017. godine ISKLJUČIVO U VRIJEME RADA ŠALTERA SA STUDENTIMA.

PRIJAVE ZA II (drugi) TERMIN JUNSKO-JULSKOG ISPITNOG ROKA PREDATI ODMAH PO OKONČANJU OGLAŠAVANJA REZULTATA PRVOG TERMINA.
TERMINI ISPITNIH ROKOVA SU OGLAŠENI NA WEB STRANICI I OGLASNIM PLOČAMA MEDICINSKOG FAKULTETA.
Napomena: naknadne prijave se neće primati. 

09.05.2017.godine                      Služba za nastavu i NIR

OBAVJEŠTENJE STUDENTIMA KOJI STUDIRAJU PO REFORMIRANOM I INTEGRIRANOM CURRICULUMU

PRIJAVA ISPITA ZA ZAVRŠNI ISPITNI ROK, ELEKTRONSKIM PUTEM BIĆE MOGUĆA OD 12.05.2017. OD 08,00 sati DO 26.05.2017. godine DO 14,00 sati.

TERMINI ISPITNIH ROKOVA SU OGLAŠENI NA WEB STRANICI I OGLASNIM PLOČAMA MEDICINSKOG FAKULTETA .

Molimo studente da obavezno prijave sve ispite u predviđenom roku za prijavu ispita.
Studenti koji nisu u mogućnosti prijaviti ispite elektronskim putem, obavezno se javiti u Službu za nastavu i NIR.

Napomena; Naknadna prijava ispita neće biti moguća.

08.05.2017. godine                  Služba za nastavu i NIR