OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE INTEGRIRANOG STUDIJA “Medicina” AKADEMSKE 2016/17. GODINE

Inauguralno (uvodno) predavanje za studente prve godine – prvog semestra Integriranog studija „Medicina“ Medicinskog fakulteta u Univerziteta u Sarajevu, održat će se u ponedjeljak, 03. oktobra/listopada 2016. godine sa početkom u 8,00 sati u Amfiteatru „Akademik Hajrudin Hadžiselimović“.

Nakon uvodnog predavanja nastava I semestra će se održavati prema objavljenom rasporedu nastave.

Služba za nastavu i NIR

VAŽNO OBAVJEŠTENJE ZA SVE STUDENTE MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU!!! (SVE STUDIJSKE GODINE)

SVI STUDENTI IMAJU OBAVEZU DA DO POČETKA NASTAVE (03. 10. 2016. GODINE) OBEZBIJEDE UNIFORMU (BIJELI MANTIL, BIJELE HLAČE ILI BIJELA SUKNJA I KLOMPE) ZA ULAZAK NA ČASOVE VJEŽBI KOJE SE ODRŽAVAJU U KLINIČKOM CENTRU UNIVERZITETA U SARAJEVU.
PORED TOGA, SVI STUDENTI SU U OBAVEZI DA NA SVAKOM SATU VJEŽBI U PROSTORIMA KCUS-a UZ SEBE IMAJU SANITARNU KNJIŽICU I AKREDITACIJU MEDICINSKOG FAKULETA UNIVERZITETA U SARAJEVU.
NEPRISUSTVOVANJE VJEŽBAMA ZBOG NEPOSJEDOVANJA GORE NEOPHODNE OPREME (KAO I SANITARNE KNJIŽICE I AKREDITACIJE) NEĆE BITI OPRAVDANO.

Obavještenje

Poštovani,

Obavještavamo Vas da Služba za nastavu i naučno-istraživački rad Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu neće raditi u periodu  od 25.07.2016. do 19.08.2016. godine  radi korištenja kolektivnog godišnjeg odmora.
Kandidati koji se nisu upisali u 1. godinu studija u akademskoj  2016/17. godini to mogu uraditi od 22.08.2016. godine.

Katedra za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu zbog korištenja kolektivnog godišnjeg odmora u periodu od 18.07.2016. do 19.08.2016. godine neće izdavati potvrde o smrti koje inače izdaje.