OBAVJEŠTENJE STUDENTIMA KOJI STUDIRAJU PO REFORMIRANOM I INTEGRIRANOM CURRICULUMU

PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, ELEKTRONSKIM PUTEM BITI MOGUĆA OD 19.07.2016. DO 22.08.2016. godine.
TERMINI ISPITNIH ROKOVA SU OGLAŠENI NA ŠALTERIMA SLUŽBE ZA NASTAVU I NIR  i WEB STRANICI FAKULTETA.

Molimo studente da obavezno prijave sve ispite u predviđenom roku za prijavu ispita. Studenti koji nisu u mogućnosti prijaviti ispite elektronskim putem, obavezno se javiti u Službu za nastavu i NIR od 19.07. do 22.07.2016.god.
Napomena; Naknadna prijava ispita neće biti moguća.
                                                   
14.07.2016. god.         Služba za nastavu i NIR

Potrebna dokumentacija za predaju diplomskog rada

STUDENT (XII SEMESTRA – STUDIJA PO REFORMIRANOM CURRICULUMU) KOJEM JE USVOJEN IZVJEŠTAJ O OCJENI DIPLOMSKOG RADA NA NASTAVNO-NAUČNOM VIJEĆU FAKULTETA, DUŽAN JE SLUŽBI ZA NASTAVU I NIR PREDATI:

  1. Šest primjeraka diplomskog rada (ukoričenog u tvrde korice)
  2. Jedan primjerak diplomskog rada u elektronskoj formi (PDF-u)
  3. Dva primjerka biografije (pisane u trećem licu, Font Size 14)
  4. Potvrda izdata od strane Biblioteke o izmirenim obavezama
  5. Ispitna prijava za komisijski/diplomski ispit (roza)

Služba za nastavu i NIR će studentu izdati potvrdu o datumu prijema predanog diplomskog rada rada.