Informacije o ovjeri zimskog i upisu ljetnog semestra

O G L A S

O OVJERI ZIMSKOG I UPIS LJETNOG SEMESTRA


U skladu sa Akademskim kalendarom Univerziteta u Sarajevu ovjera zimskog i upis u ljetni semestar akademske 2015/16. godine (za studente predbolonje, reformiranog i integriranog plana i programa) vršit će se u periodu od 08. do 15. 02. 2016. godine.

Opširnije...