Inauguralno (uvodno) predavanje za studente prve godine – prvog semestra Integriranog studija „Medicina“ na engleskom jeziku

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA STUDENTE PRVE GODINE INTEGRIRANOG STUDIJA “Medicina” NA ENGLESKOM JEZIKU AKADEMSKE 2015/16. GODINE

Inauguralno (uvodno) predavanje za studente prve godine – prvog semestra Integriranog studija „Medicina“ na engleskom jeziku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, održat će se u ponedjeljak, 05. oktobra/ listopada 2015. godine sa početkom u 8,30 sati u Amfiteatru „Akademik Seid Huković“ (I sprat).

Opširnije...