Informacije o ovjeri zimskog i upisu ljetnog semestra

O G L A S

O OVJERI ZIMSKOG I UPIS LJETNOG SEMESTRA


U skladu sa Akademskim kalendarom Univerziteta u Sarajevu ovjera zimskog i upis u ljetni semestar akademske 2015/16. godine (za studente predbolonje, reformiranog i integriranog plana i programa) vršit će se u periodu od 08. do 15. 02. 2016. godine.

Opširnije...

Obavještenje o prijavi ispita za studente koji studiraju po predbolonjskom planu i programu

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI KOJI STUDIRAJU PO PREDBOLONJSKOM PLANU I PROGRAMU (stari plan i program iz 2002. Godine) DA PRIJAVE ZA I (prvi) JANUARSKO- FEBRUARSKI ISPITNI ROK MOGU PREDATI OD (ponedeljka) 14.12.2015. godine DO (utorka) 22.12.2015. godine ISKLJUČIVO U VRIJEME RADA ŠALTERA SA STUDENTIMA.

PRIJAVE ZA II (drugi) TERMIN JANUARSKO-FEBRUARSKOG ISPITNOG ROKA PREDATI ODMAH PO OKONČANJU I SAZNANJU REZULTATA PRVOG TERMINA. TERMINI ISPITNIH ROKOVA SU OGLAŠENI NA ŠALTERIMA SLUŽBE ZA NASTAVU I NIR.

Napomena: naknadne prijave se neće primati.

Služba za nastavu i NIR

Obavještenje o prijavi ispita za studente koji studiraju po reformiranom i integriranom curriculumu

OBAVJEŠTENJE STUDENTIMA KOJI STUDIRAJU PO REFORMIRANOM I INTEGRIRANOM CURRICULUMU DA ĆE PRIJAVA ISPITA ZA ZAVRŠNI ISPITNI ROK, ELEKTRONSKIM PUTEM BITI MOGUĆA OD 28.12.2015. godine OD 08,00 sati DO 11.01.2016. godine DO 15,00 sati.

TERMINI ISPITNIH ROKOVA SU OGLAŠENI NA ŠALTERIMA SLUŽBE ZA NASTAVU I NIR.
Molimo studente da obavezno prijave sve ispite u predviđenom roku za prijavu ispita. Studenti koji nisu u mogućnosti prijaviti ispite elektronskim putem, obavezno da se jave u Službu za nastavu i NIR.

Služba za nastavu i NIR