POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OCJENU I ODBRANU DIPLOMSKOG RADA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO REFORMIRANOM CURRICULUMU

1. zahtjev (popunjava student),
2. pismenu saglasnost mentora da rad ispunjava kriterije navedene u obrazloženju teme
3. pet primjerka rada (neukoričenog/meki uvez)
4. izvještaj iz službene evidencije o ispitima i ECTS bodovima kandidata(izdaje Služba za nastavu i naučno-istraživački rad)
5. izjava o autentičnosti rada (potpisuje student)

Opširnije...