Integrated undergraduate/graduate degree program Medical Studies in English Language

INFORMATION FOR THE FIRST YEAR STUDENTS

Beginning of the academic year 2016/17

The Welcome for the first year medical students enrolled into the first semester of integrated undergraduate/graduate degree program Medical Studies in English Language will take place on Monday, 3 October 2016, at 8.00 AM, the Hall “Akademik Seid Huković”, the main Faculty building, first floor, Čekaluša 90.

Opširnije...

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE INTEGRIRANOG STUDIJA “Medicina” AKADEMSKE 2016/17. GODINE

Inauguralno (uvodno) predavanje za studente prve godine – prvog semestra Integriranog studija „Medicina“ Medicinskog fakulteta u Univerziteta u Sarajevu, održat će se u ponedjeljak, 03. oktobra/listopada 2016. godine sa početkom u 8,00 sati u Amfiteatru „Akademik Hajrudin Hadžiselimović“.

Nakon uvodnog predavanja nastava I semestra će se održavati prema objavljenom rasporedu nastave.

Služba za nastavu i NIR