Odbrana diplomskog rada: Slatina Sabina

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA pod naslovom:

„FRAKTALI U MEDICINI“

kandidata Slatina Sabine održat će se u petak, 30. juna/lipnja 2017. godine u 16,30 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

Odbrana diplomskog rada: Slatina Bajro

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA pod naslovom:

„HARMONIJSKA ANALIZA SRČANIH CIKLUSA KAO DIJAGNOSTIČKA METODA“

kandidata Slatina Bajre održat će se u petak, 30. juna/lipnja 2017. godine u 15,00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

Odbrana diplomskog rada: Kučinar Merima

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA pod naslovom:

„MORFOMETRIJSKA  ANALIZA  JEZGRI BAZALNOSTANIČNOG KARCINOMA KOŽE UPOTREBOM SOFTVERA ZA  ANALIZU SLIKE (Image J2)“

kandidata Kučinar Merime održat će se u petak, 30. juna/lipnja 2017. godine u 12,00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

Odbrana diplomskog rada: Jugo Aida

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA pod naslovom:

„FAKTORI RIZIKA U NASTANKU KARCINOMA LARINKSA“

kandidata Jugo Aide održat će se u petak, 30. juna/lipnja 2017. godine u 10,30 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

Odbrana diplomskog rada: Ćemalović Sabina

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA pod naslovom:

„LIMBIČKI SISTEM I KOGNITIVNE FUNKCIJE“

kandidata Ćemalović Sabine održat će se u petak, 30. juna/lipnja 2017. godine u 09,00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

Odbrana diplomskog rada: Pidro Aida

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA pod naslovom:

„EVALUACIJA STRABIZMA I REFRAKCIONIH ANOMALIJA KOD PRIJEVREMENO ROĐENE DJECE NAKON SKRININGA NA PREMATURNU RETINOPATIJU“

kandidata Pidro Aide održat će se u četvrtak, 29. juna/lipnja 2017. godine u 16,30 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

Odbrana diplomskog rada: Duraković Lejla

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA pod naslovom:

„KLINIČKO-ANATOMSKE KARAKTERISTIKE I ZNAČAJ PTERIGOPALATINALNE JAME“

kandidata Duraković Lejle održat će se u četvrtak, 29. juna/lipnja 2017. godine u 15,00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

Odbrana diplomskog rada: Adilović Melita

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA pod naslovom:

„AFLATOKSINI  U HRANI  KAO POTENCIJALNA  OPASNOST PO LJUDSKO  ZDRAVLJE“

kandidata Adilović Melite održat će se u četvrtak, 29. juna/lipnja 2017. godine u 13,30 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

Odbrana diplomskog rada: Imamović Denira

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA pod naslovom:

„INVAZIVNI APOKRINI KARCINOM DOJKE: KLINIČKO-PATOLOŠKA STUDIJA SA ANALIZOM PREŽIVLJAVANJA“

kandidata Imamović Denire održat će se u četvrtak, 29. juna/lipnja 2017. godine u 12,00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

Odbrana diplomskog rada: Čabrić Arnes

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA pod naslovom:

„KORELACIJA DIJABETIČNE MRENE I DIJABETIČNE RETINOPATIJE“

kandidata Čabrić Arnesaa održat će se u četvrtak, 29. juna/lipnja 2017. godine u 10,30 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

Odbrana diplomskog rada: Brčić Arijana

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA pod naslovom:

„EPITELNO-MEZENHIMSKA TRANZICIJA U ZDRAVLJU I BOLESTI“

kandidata Brčić Arijane održat će se u četvrtak, 29. juna/lipnja 2017. godine u 09,00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.