Odbrana diplomskog rada: Karović Medina

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA kandidata Karović Medine pod naslovom:

„UTICAJ NEOADJUVANTNE KEMORADIOTERAPIJE NA ISHOD LIJEČENJA KOD KARCINOMA REKTUMA“

održat će se u petak, 22. septembra/rujna 2017. godine u 15,30 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

Odbrana diplomskog rada: Prnjavorac Lejla

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA kandidata Prnjavorac Lejle pod naslovom:

„ANALIZA TERAPIJSKOG UČINKA NA PROMJENE UPALNIH ELEMENATA KOD PLEURALNIH IZLJEVA“

održat će se u četvrtak, 21. septembra/rujna 2017. godine u 12,30 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

Odbrana diplomskog rada: Radončić Amela

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA kandidata Radončić Amele pod naslovom:

„DIJABETIČNA  DISLIPIDEMIJA“

održat će se u četvrtak, 21. septembra/rujna 2017. godine u 11,30 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

Odbrana diplomskog rada: Bečirović Naida

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA kandidata Bečirović Naide pod naslovom:

„HIRURŠKI KOREKTIBILNE KONGENITALNE ANOMALIJE: TRETMAN I ISHOD“

održat će se u utorak, 19. septembra/rujna 2017. godine u 12,00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

Odbrana diplomskog rada: Ejubović Umihana

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA kandidata Ejubović Umihane pod naslovom:

„EVALUACIJA UZROČNIKA PERITONITISA I ISHODA NJEGOVOG LIJEČENJA U UREMIČNIH BOLESNIKA NA PERITONEALNOJ DIJALIZI“

održat će se u četvrtak, 14. septembra/rujna 2017. godine u 14,00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

Odbrana diplomskog rada: Krilić Maja

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA kandidata Krilić Maje pod naslovom:

„MODALITETI FARMAKOLOŠKOG TRETMANA ANKSIOZNOG POREMEĆAJA“

održat će se u srijedu, 13. septembra/rujna 2017. godine u 11,00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

Potrebna dokumentacija za predaju diplomskog rada

SLUŽBA ZA NASTAVU I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD


STUDENT (XII SEMESTRA – STUDIJA PO REFORMIRANOM CURRICULUMU) KOJEM JE USVOJEN IZVJEŠTAJ O OCJENI DIPLOMSKOG RADA NA NASTAVNO-NAUČNOM VIJEĆU FAKULTETA, DUŽAN JE SLUŽBI ZA NASTAVU I NIR PREDATI:

  1. Šest primjeraka diplomskog rada (ukoričenog u tvrde korice)
  2. Jedan primjerak diplomskog rada u elektronskoj formi (PDF-u)
  3. Dva primjerka biografije (pisane u trećem licu, Font Size 14)
  4. Potvrda izdata od strane Biblioteke o izmirenim obavezama
  5. Ispitna prijava za komisijski/diplomski ispit (roza)

Služba za nastavu i NIR će studentu izdati potvrdu o datumu prijema predanog diplomskog rada rada.