MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA pod naslovom:

„ZNAČAJ ACINETOBACTER SPECIES U BOLNIČKOM OKRUŽENJU“

kandidata Mašić Nejre održat će se u utorak, 18. jula/srpnja 2017. godine u 18,00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.