MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA pod naslovom:

„PATOHISTOLOŠKE ODLIKE MOLEKULARNIH PODTIPOVA  KARCINOMA DOJKE“

kandidata Meis Sammak održat će se u utorak, 18. jula/srpnja 2017. godine u 09,00 sati u Sali za Farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (II sprat), Čekaluša 90.