MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA pod naslovom:

„POVEZANOST FORMALNE EDUKACIJE SA SUBJEKTIVNIM OSJEĆAJEM DUŠEVNOG I TJELESNOG ZDRAVLJA“

kandidata Godinjak Lejle održat će se u srijedu, 19. jula/srpnja 2017. godine u 09,00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.