MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA pod naslovom:

„UTICAJ TIPA MOŽDANOG UDARA NA REZULTAT REHABILITACIJE“

kandidata Alić Nermina održat će se u srijedu, 19. jula/srpnja 2017. godine u 09,00 sati u Sali za Farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (II sprat), Čekaluša 90.