MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA pod naslovom:

„PREVALENCIJA  ENTEROBIOZE U KANTONU SARAJEVO“

kandidata Šakić Selme održat će se u srijedu, 19. jula/srpnja 2017. godine u 10,30 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.