MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA pod naslovom:

„PRIMJENJIVOST PROMJENA ZDRAVSTVENO RIZIČNOG PONAŠANJA KOD PACIJENATA SA HIPERTENZIJOM I DIJABETESOM U OKVIRU PORODIČNE MEDICINE“

kandidata Zekotić Mersihe održat će se u srijedu, 19. jula/srpnja 2017. godine u 10,30 sati u Sali za Farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (II sprat), Čekaluša 90.