MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA pod naslovom:

„UČESTALOST POVREDA VELIKIH DIŠNIH PUTEVA U TORAKALNOJ TRAUMI I REZULTATI NJIHOVOG ZBRINJAVANJA“

kandidata Selimović Tarika održat će se u srijedu, 19. jula/srpnja 2017. godine u 12,00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.