MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA pod naslovom:

„ZLOUPOTREBA  ALKOHOLA I DEPRESIVNI POREMEĆAJ“

kandidata Zahirović Ifete održat će se u srijedu, 19. jula/srpnja 2017. godine u 13,30 sati u Sali za Farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (II sprat), Čekaluša 90.