MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA pod naslovom:

„VENTILATOROM UZROKOVANE PNEUMONIJE I NJIHOVA UČESTALOST U JEDINICI INTENZIVNE NJEGE KLINIKE ZA ANESTEZIJU I REANIMACIJU U TOKU 2016. GODINE“

kandidata Asotić Denisa održat će se u srijedu, 19. jula/srpnja 2017. godine u 16,30 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.