MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA pod naslovom:

„PRIMJENA BENZODIAZEPINA U TERAPIJI NESANICE“

kandidata Osmanbegović Esme održat će se u četvrtak, 20. jula/srpnja 2017. godine u 12,00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.