MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA pod naslovom:

„ANATOMSKE VARIJACIJE PARANAZALNIH SINUSA I NJIHOV KLINIČKI ZNAČAJ“

kandidata Hasanović Ermina održat će se u četvrtak, 20. jula/srpnja 2017. godine u 12,00 sati u Sali za Farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (II sprat), Čekaluša 90.