MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA pod naslovom:

„ANATOMSKO-RADIOLOŠKA STUDIJA O PREKOBROJNIM ARTERIJAMA BUBREGA: PREKOBROJNE ARTERIJE BUBREGA PORIJEKLOM OD BUBREŽNE ARTERIJE“

kandidata Topčić Edina održat će se u četvrtak, 20. jula/srpnja 2017. godine u 13,30 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.