MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA pod naslovom:

„GENETSKI MODIFIKOVANE VAKCINE – VAKCINE TREĆE GENERACIJE“

kandidata Lepir Amre održat će se u četvrtak, 20. jula/srpnja 2017. godine u 13,30 sati u Sali za Farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (II sprat), Čekaluša 90.