MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA pod naslovom:

„PRIMJENA PCR-STR (SHORT TANDEM REPEAT) METODE U BIOMEDICINSKIM ANALIZAMA“

kandidata Kozlina Nikoline održat će se u četvrtak, 20. jula/srpnja 2017. godine u 15,00 sati u Sali za Farmakologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (II sprat), Čekaluša 90.