MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA kandidata Krilić Maje pod naslovom:

„MODALITETI FARMAKOLOŠKOG TRETMANA ANKSIOZNOG POREMEĆAJA“

održat će se u srijedu, 13. septembra/rujna 2017. godine u 11,00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.