MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA kandidata Ejubović Umihane pod naslovom:

„EVALUACIJA UZROČNIKA PERITONITISA I ISHODA NJEGOVOG LIJEČENJA U UREMIČNIH BOLESNIKA NA PERITONEALNOJ DIJALIZI“

održat će se u četvrtak, 14. septembra/rujna 2017. godine u 14,00 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.