MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

Odbrana DIPLOMSKOG RADA kandidata Radončić Amele pod naslovom:

„DIJABETIČNA  DISLIPIDEMIJA“

održat će se u četvrtak, 21. septembra/rujna 2017. godine u 11,30 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.