Na osnovu člana 92. i 116. Statuta Univerziteta u Sarajevu i člana 28. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Vijeće doktorskog studija „Biomedicina i zdravstvo“ Medicinskog fakulteta u Sarajevu na svojoj 8. sjednici, održanoj 28.10. 2014. godine usvojilo je Preliminarnu rang listu kandidata za upis na III ciklus studija – doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ Medicinskog fakulteta u Sarajevu

[ PRELIMINARNA RANG LISTA ]