OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo kandidate koji su aplicirali za upis na doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ u akademskoj 2015/2016. godini, iz reda magistri biomedicinskih nauka, da je Vijeće doktorskog studija usvojilo novu preliminarnu listu upisanih kandidata, na osnovu koje se svi kandidati iz reda magistri biomedicinskih nauka primaju na doktorski studij. (preliminarna lista)

Kandidati mogu podnijeti žalbu Komisiji za razmatranje žalbi kandidata za upis na doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u roku od 3 (tri) dana pismeno, putem Protokola, a najkasnije do petka, 26. 02. 2016. godine u 12 sati.

Vijeće doktorskog studija je preliminarnu listu proslijedilo Nastavno-naučnom vijeću Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na verifikaciju, koje će zasijedati 08. 03. 2016. godine, kada će biti donesena Konačna lista primljenih kandidata.
Kandidati koji su zainteresovani za upis na doktorski studij mogu prikupljati upisnu dokumentaciju (dokumentacija).

Datum upisa za kandidate koji nisu predali dokumentaciju biti će objavljen po usvajanju liste.