OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo kandidate, koji su na osnovu Odluke Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu br. 01-4-AK-1249/16 od 08. 03. 2016. godine,iz reda magistri biomedicinskih nauka, koji su primljeni na III ciklus studija, doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ u akademskoj 2015/2016. godini (link - konačna lista), a koji nisu predali upisnu dokumentaciju, da će se upis vršiti od 10. do 18. 03. 2016. godine kod referenta za doktorski studij, II sprat, kancelarija br. 12. 

 Kandidati trebaju dostaviti:

1. Dvije slike
2. Indeks
3. Upisni list
4. List o prijavi semestra
5. List o podacima o semestru
6. Uplatnica na iznos od KM 3.500,00 kod Moja Banka d. d. Sarajevo, transakcijski račun: 1370426001091687
    - svrha uplate: uplata III semestra doktorskog studija
      šifra 3911118/III semestar
    - primalac: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Čekaluša 90

(Materijal od br. 2 do 5 se može kupiti u Pisarnici Univerziteta u Sarajevu ili na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu).
Kandidati će prilikom upisa na doktorski studij potpisati Ugovoro međusobnim pravima i obavezama po osnovu pohađanja studija trećeg ciklusa - Doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“.