Preliminarna lista kandidata koji su konkurisali za prijem na doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ u akademskoj 2015/2016. godini

OBAVJEŠTENJE

Preliminarna lista kandidata koji su konkurisali za prijem na doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ u akademskoj 2015/2016. godini

Svi kandidati mogu podnijeti žalbu Komisiji za razmatranje žalbi kandidata za upis na doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u roku od 3 (tri) dana pismeno, putem Protokola, a najkasnije do četvrtka, 07. 01. 2016. godine u 12 sati.

Opširnije...