Obavještenje za primljene kandidate na doktorski studij Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Na 27. sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu, održanoj 26. 11. 2014. godine, prihvaćena je lista primljenih kandidata na doktorski studij Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, pod nazivom „Biomedicina i zdravstvo“.

Sastanak sa svim primljenim kanidatima će se organizovati u januaru 2015. godine, u svrhu upoznavanja sa načinom upisa i tokom  studiranja.

Opširnije...

Obavijest za studente doktorskog studija “Biomedicina i zdravstvo“

ISPIT IZ PREDMETA „BIOSTATISTIKA“ ZAKAZAN JE ZA PONEDELJAK 10. 11. 2014 GOD. U 15,30 SATI NA KATEDRI ZA EPIDEMIOLOGIJU I BIOSTATISTIKU MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITET U SARAJEVU (III sprat lamela A), ČEKALUŠA 90.

PRIJAVE ZA ISPIT MOGU SE PREDATI DO 07. 11. 2014. GOD. DO 12,00 SATI U SLUŽBU ZA NASTAVU I NIR

Opširnije...

Preliminarna rang lista primljenih kandidata na III ciklus studija „Biomedicina i zdravstvo“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Na osnovu člana 92. i 116. Statuta Univerziteta u Sarajevu i člana 28. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Vijeće doktorskog studija „Biomedicina i zdravstvo“ Medicinskog fakulteta u Sarajevu na svojoj 8. sjednici, održanoj 28.10. 2014. godine usvojilo je Preliminarnu rang listu kandidata za upis na III ciklus studija – doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ Medicinskog fakulteta u Sarajevu

[ PRELIMINARNA RANG LISTA ]